ยาที่ใช้ยุติการตั้งครรภ์
ยาที่ใช้ในกระบวนการยุติการตั้งครรภ์สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ:
1. เม็ดยาทำแท้ง (Medical abortion pills):
– Mifepristone (เมฟริสโตน): เป็นยาที่ใช้เพื่อยับยั้งฮอร์โมนเพศซึ่งช่วยให้การตั้งครรภ์ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้
– Misoprostol (มิโซโพรสโตล): เป็นยาที่ใช้เพื่อกระตุ้นการมีเกร็งและการถ่ายเอาลูกน้ำออก
2. กระตุ้นการตั้งครรภ์ด้วยฮอร์โมน (Hormonal methods):
– ยาเม็ดคุมกำเนิดฉีด: คือการใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดเข้าไปในร่างกายเพื่อยับยั้งการตั้งครรภ์
วิธีการใช้ยาและเกณฑ์การใช้งานของยาทำแท้งจะแตกต่างกันไปตามประเทศและกฎหมายท้องถิ่น
ฉะนั้น การใช้ยาทำแท้งควรทำภายใต้คำแนะนำและการดูแลของแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้เท่านั้น
เพื่อรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในกระบวนการยุติการตั้งครรภ์
line : ยาทำแท้งยาสอด @2planned
https://69cytotac.com